EURO INVEST
Development, s.r.o.

Záhradná ul. 796
900 46 Most pri Bratislave

0903 888 890
euroid@euroid.sk

Parkovanie

Spoločná podzemná garáž pre všetky tri bloky. Parkovanie je okrem suterénu navrhnuté aj v blízkosti bytových domov na spevnených plochách pri príjazdovej komunikácií a sú situované v blízkosti jednotlivých bytových domov.